meghraz

شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

۳۸

سوختن در تنهایی…باز شروع شد… تکرار مکررات… توقع ندارم در این دنیایی که هرکس برای آینده ای که روشن نیست هدف دارد، به یاری من بیاید… […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

۳۷

واقعیتی دست خوش تغییر برای من سخت هست تمثیل وار و داستان وار حرفم را بگویم. اما چه می شود کرد آشک کشک خاله هست هر […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۶

مکانی برای خالی شدن از هیچ به پُراینجا را که شناختم خالی بود باز هم خالیست اما توانایی پر شدن دارد از هیچ…حال چرا هیچ؟! هیچ […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۵

مناظره با من آیندهاختلاف تفاوتی شاخص بین من و من است و هزارتو های تو در تو که زمان نیاز کشف کردن آنهاست.این مطلب نمی خواد […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۴

مچاله
مرداد ۱۷, ۱۳۹۳

۳۳

بگذریم!:چه می شد گفت؟! دعو ا بر سر آینده؟! این هم جنگ و جدال برای آن تنها در مخیله ی بشر می گنجد.بشری که تاب تحمل […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۳

۳۲

به فکر پول هستم یا آینده؟! کسی چه می داند شاید این دو یکی باشند و می خواهند مرا هم با خود یکی کنند!می خواهم بخندم. […]
مرداد ۹, ۱۳۹۳

۳۱

این چه بود؟! متحول شدن از یک کالبد به کالبد دیگری نازل شدن! تسلیم بودن در برابر تغییر پذیری و تغییر را بخشی از خود کردن؟!
مرداد ۹, ۱۳۹۳

۳۰: اینجا چراغی روشن است

برای چه کسی اهمیت دارد؟! بودن یا نبودن یک انسان برای چه کسی اهمیت دارد؟! نباید داشته باشد. این چراغ نباید قدرت روشن بودن داشته باشد […]