آی نده!

شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

۳۸

سوختن در تنهایی…باز شروع شد… تکرار مکررات… توقع ندارم در این دنیایی که هرکس برای آینده ای که روشن نیست هدف دارد، به یاری من بیاید… […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۵

مناظره با من آیندهاختلاف تفاوتی شاخص بین من و من است و هزارتو های تو در تو که زمان نیاز کشف کردن آنهاست.این مطلب نمی خواد […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۳

۳۳

بگذریم!:چه می شد گفت؟! دعو ا بر سر آینده؟! این هم جنگ و جدال برای آن تنها در مخیله ی بشر می گنجد.بشری که تاب تحمل […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۳

۳۲

به فکر پول هستم یا آینده؟! کسی چه می داند شاید این دو یکی باشند و می خواهند مرا هم با خود یکی کنند!می خواهم بخندم. […]