اتوبیوگرافی

خرداد ۲۲, ۱۳۹۴

۶۱: اشتباه مهلک

گاهی حواسم به همه چیز به همه کس و در نهایت به خودم پرت می شود. باور کن راست می گویم. مثل حواس کشیش به لبخند […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۶

مکانی برای خالی شدن از هیچ به پُراینجا را که شناختم خالی بود باز هم خالیست اما توانایی پر شدن دارد از هیچ…حال چرا هیچ؟! هیچ […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۳

۳۲

به فکر پول هستم یا آینده؟! کسی چه می داند شاید این دو یکی باشند و می خواهند مرا هم با خود یکی کنند!می خواهم بخندم. […]
بهمن ۲۰, ۱۳۹۲

۲۹

این داستان نیست، نباید هم باشد، یک تصمیم است. تصمیم ها داستان نمی شوند. ابتدا نویسندگان تصمیم گرفته و قلم به دست می گیرند، چه برسد […]