طرح های کاذب

خرداد ۲, ۱۳۹۲

۲۲

مرا باور كني يا نه تويي پايان ويراني!
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۲

۱۴

من خودم اومدم، بالا می رم بالا تر / پس نمی خوام داشته باشم بالابر!!Ali Sorena
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۲

۱۳

مواظب کاغذ هایتان باشید!!
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۲

۱۲

مواظب کاغذ هایتان باشید!!