مشاهدات بصری

شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

۳۸

سوختن در تنهایی…باز شروع شد… تکرار مکررات… توقع ندارم در این دنیایی که هرکس برای آینده ای که روشن نیست هدف دارد، به یاری من بیاید… […]
مرداد ۹, ۱۳۹۳

۳۱

این چه بود؟! متحول شدن از یک کالبد به کالبد دیگری نازل شدن! تسلیم بودن در برابر تغییر پذیری و تغییر را بخشی از خود کردن؟!
خرداد ۲, ۱۳۹۲

۲۱

 با ن‍ژاد سگ هاي ولگرد، هم درديم!
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۲

۲۰

وقتی حقیقت تلخ باشه، کام دهنای آکبندو  شیرین نمی کنه!
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲

۱۷

بعضی از کاغذ ها هم اینقدر باطل شدن که… تن صاحبش گزینه ی بهتریه!
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۲

۱۵

بکشین بیرون مشتیا، مستراح پر شده
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۲

۱۱

روابط خصمانه شده! البته کادو پیچ شده…!
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۲

۱۰

جنگ شب!!  َ یا  ُ پای خودتون!
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۲

۱

دردش را در ساده گیش پنهان کرده. با  این روش حتی از تماشای صید ماهی هم شاد می شوید