شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

۳۸

سوختن در تنهایی…باز شروع شد… تکرار مکررات… توقع ندارم در این دنیایی که هرکس برای آینده ای که روشن نیست هدف دارد، به یاری من بیاید… […]
شهریور ۲۱, ۱۳۹۳

۳۷

واقعیتی دست خوش تغییر برای من سخت هست تمثیل وار و داستان وار حرفم را بگویم. اما چه می شود کرد آشک کشک خاله هست هر […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۶

مکانی برای خالی شدن از هیچ به پُراینجا را که شناختم خالی بود باز هم خالیست اما توانایی پر شدن دارد از هیچ…حال چرا هیچ؟! هیچ […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۵

مناظره با من آیندهاختلاف تفاوتی شاخص بین من و من است و هزارتو های تو در تو که زمان نیاز کشف کردن آنهاست.این مطلب نمی خواد […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۳

۳۴

مچاله
مرداد ۱۷, ۱۳۹۳

۳۳

بگذریم!:چه می شد گفت؟! دعو ا بر سر آینده؟! این هم جنگ و جدال برای آن تنها در مخیله ی بشر می گنجد.بشری که تاب تحمل […]
مرداد ۱۶, ۱۳۹۳

۳۲

به فکر پول هستم یا آینده؟! کسی چه می داند شاید این دو یکی باشند و می خواهند مرا هم با خود یکی کنند!می خواهم بخندم. […]
مرداد ۹, ۱۳۹۳

۳۱

این چه بود؟! متحول شدن از یک کالبد به کالبد دیگری نازل شدن! تسلیم بودن در برابر تغییر پذیری و تغییر را بخشی از خود کردن؟!
مرداد ۹, ۱۳۹۳

۳۰: اینجا چراغی روشن است

برای چه کسی اهمیت دارد؟! بودن یا نبودن یک انسان برای چه کسی اهمیت دارد؟! نباید داشته باشد. این چراغ نباید قدرت روشن بودن داشته باشد […]