۹۹: پنجه های پشمالو

۹۸: تخیلات سرباز
January 26, 2018
100:چرا یک عکاس آماتور می مانم؟
June 5, 2018
Show all

شب اسیر شده. در دل کیسه زباله ای که شام گراز است، پاره و پوره و هر تکه اش در طرفی ، شب شام گراز شده است… وقتی ارضا شدن گراز ماده زیر شکم سیر  نر دردناک بود… شب تنها است، بی کس، ماه پشت ابر، ابر پشت باران… و شبی که گریان است… جیغ بچه گراز امشب بلند تر از بوق توله سگ هاست… امشب تحویل سال نو گراز هاست، هر شبی که شب شام گراز ها باشد… و خداوند روزی دهنده ی همه ی موجودات است!!